• Personalboliger i Brunbakklia
  • Fekjærs pelssau
  • Kroksetrene i Bogen
  • Lund personalbolig
  • Lund personalbolig

Ledige stillinger

- Psykologspesialist 

 

 

Fekjær psykiatriske senter har nærmere 40 ansatte. Vi har et tverrfaglig og godt kvalifisert personale og kan vise til gode behandlingsresultater. Forskning- og utviklingsarbeid vektlegges. Vi har egen fadderordning for nyansatte.  

  • Fekjær psykiatriske senter er en IA-bedrift
  • Ansatte meldes inn i KLP 
  • Vi er medlem av Virke 
  • Vi tilbyr bolig sentralt i bygda